در بازدید هیأت چینی مطرح شد:

مبادله استاد، دانشجو و طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و آکادمی علوم چین با تاکید بر مطالعات تغییرات اقلیمی و زمین شناسی

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۵ کد : ۱۳۴۴ اطلاعیه ها
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج هیأت چینی از آکادمی تحقیقاتی علوم فلات تبت از امکانات، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بازدید کردند.

     

  هیأت چینی را در این بازدید دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرج و جمعی از معاونین و روسای دانشکده‌های این واحد دانشگاهی همراهی کردند.

     دکتر سلطانی مدیر امور بین الملل واحد کرج ضمن اعلام این خبر  افزود:« این بازدید به منظور مذاکرات اولیه در خصوص امکان سنجی همکاری‌های دو جانبه بین آن آکادمی و دانشگاه آزاد اسلامی کرج با تاکید بر توانمندی‌های واحد کرج صورت گرفت و طی آن از کارگاه‌ها و آزمایشگاهای دانشکده‌های دامپزشکی، علوم پایه و کشاورزی بازدید به عمل آوردند.»

      وی افزود : پس از اتمام بازدید، جلسه ای در خصوص عقد تفاهم نامه مشترک با حضور دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرج و نیز برخی از مسئولین این واحد دانشگاهی تشکیل و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت.

  • همکاری علمی با موسسات تحقیقاتی مختلف و پیشرفته  زیر نظر آکادمی علوم چین در زمینه محورهای پیشنهادی.
  • انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک بین المللی  با دانشگاه آکادمی علوم چین با حمایت مالی مورد توافق طرفین.
  • انجام کارگاه های علمی و تحقیقاتی مشترک.
  • امکان دریافت فرصتهای پژوهشی برای اساتید واحد با حمایت مالی آکادمی علوم چین.
  • ایجاد مرکز تحقیقاتی مشترک در خصوص مسائل اقلیمی در واحد کرج.
  • امکان تبادل دانشجو و استاد .
  • برگزاری کنفرانسهای مشترک.
  • شرکت در سمینارها و جلسات علمی.

  شایان ذکر است که توافق نامه پس از بررسی های دقیق توسط طرفین، به امضاء خواهد رسید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج