دکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، طی حکمی دکتر بهروز میرزا را به عنوان عضو و رییس کارگروه تخصصی شیمی و مهندسی شیمی در کل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۴ کد : ۱۳۶۶ اطلاعیه ها

دکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، طی حکمی دکتر بهروز میرزا را به عنوان عضو و رییس کارگروه تخصصی شیمی و مهندسی شیمی در کل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.