دفتر بازرسی ویژه هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و گزارشات شما در دانشگاه می باشد

۱۴ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۰ کد : ۲۱۱۸ اطلاعیه ها

باسمه تعالی

دفتر بازرسی ویژه هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و گزارشات شما در دانشگاه می باشد.

راه های ارتباطی:

صندوق پستی: 1194-19615

پیام رسان سروش: @bN.iau

ایمیل:vbazresi@isiau.com

                             روابط عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج