امکان بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی سنوات گذشته

۲۸ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۸:۳۷ کد : ۲۲ اطلاعیه ها
امکان بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی سنوات گذشته
امکان بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی سنوات گذشته

بنا به بخشنامه شماره 52015/10 مورخ 14/5/93 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشجویان انصرافی سنوات گذشته ، می توانند درخواست بازگشت به تحصیل از نیمسال اول 94_93 را به دانشکده مربوطه ارائه نمایند( جهت نیمسالهای وقفه ، مرخصی تحصیلی بدون احتساب و بدون اخذ شهریه در نظر گرفته خواهد شد).