ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده احوال، حال مارا به بهترین حال دگرگون کن سال نو مبارک باد

۲۵ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۶ کد : ۲۴۸ اطلاعیه ها
ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده احوال، حال مارا به بهترین حال دگرگون کن سال نو مبارک باد
ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده احوال، حال مارا به بهترین حال دگرگون کن سال نو مبارک باد