افتخار دیگر برای واحد کرج

۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۱ کد : ۲۵۴ اطلاعیه ها
کسب رتبه دوم در ارزشیابی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از جهت مدیریت اجرای طرح
افتخار دیگر برای واحد کرج