اطلاعیه برگزاری جلسه توجیهی اعضاء هیات علمی مورخ ۹۸/۲/۲۲ وکارگاه آمادگی OSCE ویژه دانشجویان پرستاری مورخ۹۸/۲/۲۳

اطلاعیه برگزاری جلسه توجیهی اعضاء هیات علمی مورخ ۹۸/۲/۲۲ وکارگاه آمادگی OSCE ویژه دانشجویان پرستاری مورخ۹۸/۲/۲۳

۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۴۴ کد : ۲۶۰۰ اخبار دانشگاه
جلسه توجیهی اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ ۲۲/۲/۹۸برگزار گردید همچنین کارگاه آمادگی برای شرکت در آزمون OSCE مورخ ۲۳اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ساعت نه و نیم صبح در دانشکده پرستاری و مامایی توسط سرکار خانم عزیزی برگزار گردید.حضور در کارگاه برای کلیه دانشجویان پرستاری قبل از آزمون آسکی الزامی می باشد.