تاریخ برگزاری آزمون آسکی دانشجویان پرستاری ورودی مهر ۹۴دانشکده پرستاری ومامایی واحد کرج

تاریخ برگزاری آزمون آسکی دانشجویان پرستاری ورودی مهر ۹۴دانشکده پرستاری ومامایی واحد کرج

۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۴۵ کد : ۲۶۰۱ اخبار دانشگاه
آزمون آسکی مورخ ۹۸/۴/۲۶ ساعت ۷/۳۰صبح در skill lab دانشکده برگزار می گردد. داشتن فرم کامل پرستاری ، اتیکت وقلم وکاغذ و تغذیه الزامی است.قبل از امتحان آسکی حتما تسویه حساب مالی فینال انجام و فرم تسویه به آموزش پرستاری دانشکده تحویل داده شود.