اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده استان البرز و دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز برگزار می کند

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۳ کد : ۳۴۷۰ اطلاعیه ها


اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده استان البرز
(وابسته به اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری)
و دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز برگزار می کند

مدرسه تعالی زن و خانواده ایرانی
برنامه پاییزه : سلسله نشست های تخصصی جمعیت

جمعیت و مناسبات اقتصادی

دکتر محمد جواد محمودی
رییس کمیته  مطالعات وپایش سیاست های جمعیتی

 شنبه 24 /99/8
ساعت 18
آدرس دسترسی به نشست:
 http://vc2.sccr.ir/b/zyh-9gp-jgc
کد دسترسی: 401433 (صفحه کلید درحالت انگلیسی)
به شرکت کنندگان گواهی دوره اعطا خواهد شد. (حضور در 5 نشست ضروریست)
در صورت مشکل ورود به جلسات در واتساپ به 09350861743 پیام دهید