برنامه زمستانه: سلسله نشست های تخصصی بهداشت گفتگو و روابط اجتماعی(نگاهی نو به قوانین و فلسفه حجاب) ابعاد جامعه شناختی حجاب

۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۰ کد : ۳۷۶۶ اطلاعیه ها

دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده بسیج اساتید  استان البرز با همکاری نهاد رهبری دانشگاه ازاد کرج برگزار می کند.

مدرسه تعالی زن و خانواده ایرانی
برنامه زمستانه: سلسله نشست های تخصصی بهداشت گفتگو و روابط اجتماعی(نگاهی نو به قوانین و فلسفه  حجاب)
 ابعاد جامعه شناختی حجاب
دکتر سید عبدالرسول علم الهدی

مدیر مرکز فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام


پنج شنبه۱۲/۲۱ساعت 20
آدرس دسترسی به نشست:
https://daanaan.daan.ir
کدشناسه: 578bf26

رمز :  hiau
ارائه گواهی  معتبر  با کد شناسه 33944،  32 ساعته برای اساتید و کارمندان  و دانشجویان  استان البرز
به غیبت بیش از ۳ جلسه گواهی تعلق نمی گیرد.