برنامه زمستانه: سلسله نشست های تخصصی بهداشت گفتگو و روابط اجتماعی(نگاهی نو به قوانین و فلسفه حجاب) گفتگوی ازاد فلسفی پیرامون شبهات حجاب

۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۵ کد : ۳۷۶۹ اطلاعیه ها

دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده بسیج اساتید  استان البرز با همکاری نهاد رهبری دانشگاه ازاد کرج برگزار می کند.

مدرسه تعالی زن و خانواده ایرانی
برنامه زمستانه: سلسله نشست های تخصصی بهداشت گفتگو و روابط اجتماعی(نگاهی نو به قوانین و فلسفه  حجاب)
گفتگوی ازاد فلسفی پیرامون شبهات حجاب
دکتر فاطمه حاجیلویی مسئول اندیشکده  مطالعات راهبردی زن و خانواده و مسئول دفتر زنان و خانواده دانشگاه ازاد در استان البرز


شنب۱۲/۲۳ساعت 20
آدرس دسترسی به نشست:
https://daanaan.daan.ir

شناسه کلاس 3745b3e