اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی: کلیه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای قرمز تعطیل شد. کلاس های مجازی دانشجویان برقرار است

۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۵:۱۶ کد : ۳۸۰۵ اطلاعیه ها

اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی:

کلیه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای قرمز تعطیل شد

نحوه حضور کارکنان در سازمان مرکزی

کلاس های مجازی دانشجویان برقرار است

بیشتر بخوانید
iau.ir/fa/news/161

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی