مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده بسیج اساتید استان البرز تقدیم می کند .

پنل تخصصی با موضوع حجاب اجباری

۲۵ تیر ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۲ کد : ۴۰۵۶ اطلاعیه ها


سخنرانان
استاد سرکارخانم ابوالقاسمی
استاد حوزه علمیه

دکتر فاطمه حاجیلویی
عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه ازاد کرج

کارشناس مجری
دکتر اصغری نژاد
عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه ازاد کرج  

شنبه ۴/۲۶ساعت ۱۸
آدرس دسترسی به نشست:

https://daanaan.daan.ir

شناسه کلاس 626a36e
گذرواژه bh900