طرح تهیه و توزیع، ۲۰ عدد پکِ لوازم التحریر برای دانش آموزان تحت پوششِ حمایتیِ قرارگاهِ جهادیِ شهید محمد بلباسی

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۲۱:۱۸ کد : ۴۱۶۱ اطلاعیه ها

طرح تهیه و توزیع، ۲۰ عدد پکِ لوازم التحریر برای دانش آموزان تحت پوششِ حمایتیِ قرارگاهِ جهادیِ شهید محمد بلباسی

شماره کارت جهت واریز کمک های نقدی
 ۶۲۷۳۸۱۱۱۵۷۸۷_۰۷۸۰
(محمدحسین انصاری)

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 @kiau_basij