در جلسه شاهد و ایثارگان واحد کرج مورد بررسی قرار گرفت: راه اندازی کانون های دانشجویی و تسهیلات ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۰۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۵ کد : ۹۰۸ اطلاعیه ها

           به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در جلسه ستاد شاهد و ایثارگران این واحد دانشاهی با حضور رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان البرز، معاون آموزشی، مدیرکل فرهنگی اجتماعی، مدیرکل پژوهشی و اعضای ستاد شاهد وایثارگان در سالن شهید کولیوند دبیرخانه هیأت امنای استان البرز تشکیل شد؛ راه اندازی کانون های دانشجویی و تسهیلات ویژه برای ایثارگران در واحد کرج مطرح و برای اخذ تصمیمات بعدی مورد بررسی قرار گرفت.

        وی با اشاره به طرح ارائه خدمات استاد مشاور گفت: دانشجویان تحت پوشش این طرح عبارتند از فرزندان و همسر شهید، جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندانشان و آزادگان و همسر و فرزندان ایشان می باشند که با هدف بهبود وضعیت آموزشی، تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی، شناسایی زمینه های آسیب پذیری و پیشگیری از بروز مشکلات، مشاوره و هدایت تحصیل، کنترل مستمر و ارزیابی وضعیت تحصیلی و شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و تلاش در جهت رفع آنها و همچنین مساعدت و حمایت منطقی بر خودباوری این دانشجویان صورت می گیرد.

     وی بخشی از خدمات استادان مشاور در این طرح را تشریح کرد و گفت:«دریافت پرونده تحصیلی دانشجو و کنترل و نظارت مستمر آن، برگزاری جلسات معارفه و توجیهی برای دانشجویان جدید، اختصاص ساعاتی برای مشاوره به صورت گروهی و انفرادی و چاره جویی در صورت بروز مشکلات آموزشی و راهنمایی وی در چارچوب مقررات برای پیشگیری از افت تحصیلی و مشکلات بعدی از مهمترین وظایف استادان مشاور در این طرح است که با توجه به تاکیدات معاون آموزشی واحد و حساسیت موضوع پایش وضعیت این دانشجویان حائز اهمیت فراوان است

     مدیر امور شاهد و ایثارگر واحد کرج با اشاره به مصوبات ستاد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد کانون دانشجویی ایثارگران تحت عنون کانون ایثار و تایید دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سیدمحمدعلی شهیدی رئیس  بنیاد شهید و امور ایثارگران، اقداماتی در خصوص ثبت نام و استعلام های اولیه برای تشکیل هسته‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و ... در واحد کرج صورت گرفته و اقدامات بعدی از طریق امور فرهنگی واحد پیگیری خواهد شد.»

     وی افزود: «در این جلسه همچنین تصمیماتی در خصوص بودجه ستاد شاهد و ایثارگران در دانشکده سما، تسهیلات استادان و کارمندان ایثارگر و بودجه فرهنگی ستاد شاهد و ایثارگران واحد کرج مورد بررسی قرار گرفت.»

                                                روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز