ویژه دانشجویان ذکور ورودیهای 1389 ، 1390 و ماقبل جهت پیگیری سنوات ارفاقی

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۴ کد : ۹۳۳ اطلاعیه ها

بسمه تعالی

اطلاعیه خیلی مهم

قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول پسر

کلیه دانشجویان ذکور ورودیهای 1389 و 1390 و ماقبل آن ( پاره وقت و تمام وقت) که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، با توجه به اینکه سنوات قانونی ایشان به اتمام رسیده است در اسرع وقت جهت پیگیری سنوات مازاد ( ارفاق) خود به گروههای مربوطه مراجعه و سپس به امور دانشجویی دانشکده خود مراجعه نمایند، ضمنا جهت رویت بخشنامه های سنوات ارفاقی به آدرس stu.kiau.ac.ir قسمت دایره مشمولین مراجعه فرمایید.

 

                                                                                                                                                                                 دایره مشمولین