امور آموزشی

اداره آموزش

رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجوییbanafsheh behkiesh.jpg

اطلاعات فردی :

نام : بنفشه        نام خانوادگی : بهکیش     

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سال شروع به همکاری :1/11/69

شماره تماس در دانشکده :                     34182572-026

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل رشته کارشناسی پرستاری در سال 1369 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سوابق آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج :

1-      دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در رشته پرستای و استفاد هاز سهیمه 10% مربیان از سال 1369 به عنوان مربی آموزشی پرستاری شاغل به کار در این واحد دانشگاهی

2-           از سال 1369 تا 1373 مربی آموزش پرستاری

3-           از سال 1373 تا 1381 مسئول آموزش پرستاری

4-           از سال 1381 تاکنون رئیس اداره خدمات آموزشی

سوابق پژوهشی :

-   شرکت در کارگاه آموزشی مشاوره و بهداشت روانی در ایدز

-   شرکت در همایش کارآموزی و باز آموزی آموزش ضمن خدمت

-   شرکت در سمینار بازآموزی مربیان

-   شرکت در کلاسهای آشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز 98

 تعداد دانشجو :        پرستاری 447           مامایی 401

تعداد هیات علمی :   پرستاری 12             مامایی 15

 

کارشناس آموزش  مامایی

اطلاعات فردی :

نام : فاطمه      نام خانوادگی : نوروزی     fatemeh norozie.jpg

مدرک تحصیلی : کارشناس شیمی

شماره تماس در دانشکده  :    02634182573  

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل رشته کارشناسی شیمی کاربردی در سال 1376 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سوابق آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج :

از سال 1369 تاکنون به عنوان مسئول فارغ التحصیلان و مسئول امتحانات و در حال حاضر مسئولیت آموزش گروه مامایی را نیز دارا میباشم .

سوابق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج :

-         شرکت در کارگاه آئین نامه آموزش و آموزش ضمن خدمت

-         شرکت در کلاسهای آشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز

 

 

کارشناس آموزش پرستاری

اطلاعات فردی :

نام :آنتیس                        نام خانوادگی: شرفی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شماره تماس در دانشکده  :    02634182578  

 

 

کارشناس آموزش بالینی پرستاری

اطلاعات فردی:

نام : ناهید                نام خانوادگی : سلطان تویهnahied soltantoyeh.jpg

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شماره تماس در دانشکده  :    02634182576  

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی : فارغ التحصیل رشته ی پرستاری 1369 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

جزء دانشجویان ممتاز گروه پرستاری و با استفاده از سهمیه 10% به عنوان مربی پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی شروع به کار نموده است.

مربی پرستاری از سال 1369 تا 1381

مسئول آموزش بالینی گروه پرستاری از سال 1381 تاکنون

 

 

zahra mazahery.jpg

کارشناس آموزش بالینی مامایی

اطلاعات فردی:

نام : زهرا                نام خانوادگی : مظاهری

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

شماره تماس در دانشکده  :    02634182577  

 

اپراتور سایت آموزش

اطلاعات فردی:

نام : سهیلا                نام خانوادگی : عباس نژاد

 

بایگان  آموزش

اطلاعات فردی :

نام : طاهره       نام خانوادگی :  خدایارخانی

اهم فعالیت های خاص دانشکده :

  •  برنامه ریزی و تنظیم دروس کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری در محیطهای بیمارستانی و بهداشتی- درمانی

  • بررسی کمیت و کیفیت کارآموزی و کارآموزی در عرصه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی –درمانی

  • هماهنگی و تعادل با مسئولین بیمارستانها , سازمان تامین اجتماعی تهران و کرج , دانشگاه علوم پزشکی کرج و بیمارستانهای خصوصی

  • برنامه ریزی دروس بالینی مربیان تمام وقت و حق التدریس در بیمارستانها

  • بازدید مکرر از بیمارستانها و مراکز بهداشتی – درمانی جهت ارزیابی کار دانشجویان و هماهنگی با مسئولین بیمارستانها

  • انتخاب مربیان حق التدریس واجد شرایط و کارآزموده جهت اعزام به محیطهای درمانی و بیمارستانی