امور پژوهشی

 

اداره پژوهش

           مسئول اداره پژوهش

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی :  حمیرا محرابی

پست الکترونیک:h.mehrabi.1348@gmail.com 

مدرک تحصیلی :دکتری مدیریت آموزشی

سال شروع به همکاری در دانشگاه :1371

شماره تماس دانشکده :02634182564

رزومه

اهم فعالیت های اداره پژوهش :
 

      تجربه معنویت در بارداری

Inner Voice of Pregnant Women      

      ارتباط سلامت معنوی و رضایت زناشویی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان کرج

      بررسی مقایسه‌ای نگرش پرستاران و بیماران نسبت به اتانازی

      بررسی ارتباط تیپ شخصیتی D با متابعت از درمان دارویی ورژیم غذایی کم نمک در بیماران مبتلا به نارسایی   سیستولیک قلبی

     بررسی تآثیر آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان سینه     

    مقایسه تأثیر در روش گرما درمانی و سرما درمانی  بر درد

    بررسی تأثیر طرح مروج سلامت بر رفتار بهداشتی اجتماعی دانش آموزان دختر ابتدایی ناحیه سه کرج

    همبستگی بین حساسیت اخلاقی و تعهد حرفه ای با میزان آگاهی از حقوق بیماران

    بررسی تاثیر آروماتراپی بر اضطراب آزمون عینی ساختار یافته ( )OSCEدر دانشجویان پرستاری   دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرج سال 98

   اثر دارچین در کنترل قند و چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور

    دیابت بارداری ، عوامل خطر ساز دیابت بارداری ، تست تحمل گلوکز ، تست غربالگری گلوکز

     بررسی نتایج حاصل از استفاده پارتوگرام در کنترل سیر زایمان

     بررسی اختلالات اپی تلیال سرویکس در پاپ اسمیر های انجام شده در بیمارستان البرز کرج

     ناامیدی، تاب آوری و تیپ شخصیتی  Dدر نارسایی قلب

         تاثیر رفلکسولوژی بر اضطراب زنان نخست زا

     بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر پیامدهای زایمان در زنان نخست‌ز

     بررسی مدیریت نوین خدمات مامایی و سلامت مادران در کشور ژاپن و تعیین مؤلفه های مهم آن

آیین نامه ها_ بخشنامه ها

آئین نامه طرح های پژوهشی(درون دانشگاهی ومشترک وبرون دانشگاهی)

شیوه نامه اجرای اعطای پژوهانه

آئین نامه تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی

شورای پژوهش

اعضای شورای پژوهش دانشکده

اولویت های پژوهشی دانشکده

اولویت های پژوهشی پرستاری

اولویت های پژوهشی مامایی

واحدهای تحت پوشش پژوهش

کتابخانه

سمعی بصری

آزمایشگاه

سایت

انجمن علمی دانشکده پرستاری ومامایی

پراتیک