معرفی دانشکده پرستاری و مامایی

معرفی دانشکده پرستاری ومامایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1363 با تلاش شبانه‌روزی مسئولان، استادان و کارکنان دلسوز خود و بدون کمک مالی از جانب نهادهای دولتی، تنها با تکیه بر شهریه‌های دانشجویان تأسیس شد و کار خود را با 7 رشته‌تحصیلی و استفاده از 25 مدرس حق‌التدریسی و 500 دانشجو آغازکرد.

دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1364 تاسیس شده واز همان سال دانشجو پرستاری و از سال 1368 دانشجو مامایی را از طریق آزمون پذیرفته است

رسالت دانشکده:
دانشکده پرستاری و مامایی درصدد است ازطریق ارائه خدمات آموزشی مناسب و تربیت نیروی انسانی کارآمد موجبات ارتقاء سطح سلامت جامعه را فراهم نماید.در این راستا سعی خواهد شد با رعایت دقیق استاندارهای آموزشی و نهادینه کردن خصائل انسانی توجه به ارزشهای اخلاقی را سرلوحه کار خود قرار دهد.دانشکده در اجرای این مأموریت خود به فناوری اطلاعاتی و منابع انسانی بعنوان محور توجه خواهد  داشت .

دورنما:

ما در دانشکده پرستاری و مامایی برآنیم که با اجرای برنامه استراتزیک با ارائه بهترین آموزشهای تئوری و عملی ،  توانمندترین فارغ التحصیلان را تربیت نموده و با ارتقاء سطح آموزش و پزوهش بتوانیم با دانشکده های معتبر ایران رقابت نماییم و مایه افتخار و سربلندی داشنگاه و مردم باشیم .

 ارزش ها

دانشکده ی پرستاری و مامایی در راستای ارزش های اسلامی حاکم بر جامعه و بعنوان یکی از حوزه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در راستای تحقق  ماموریت دانشگاه نهایت تلاش خود را در حفظ موقعیت دانشکده در کشور مبذول می دارد. ما با پشتوانه ی نیروی انسانی متعهد و متخصص و نوآور، حرکت به سمت تعالی در آموزش، پژوهش  و مسئولیت پذیری اجتماعی را یکی از ارکان اصلی پیشرفت دانشگاه در سطح ملی و بین المللی می دانیم و در این مسیر، ارزش های زیر فانوس هدایت ما خواهند بود:
 پایبندی به اصول عالیه اسلام، ارزشهای اسلامی و ترویج فرهنگ اسلامی
 تربیت افراد در راستای رشد، خلاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری و دانش پذیری
 تقویت روحیه یادگیری و خودآموزی
 ارائه مراقبت جامع نگر و جامعه نگر
رعایت اخلاق حرفه ای
 رعایت عدالت اجتماعی
 مسئولیت پذیری اجتماعی
 یادگیری مادام العمر
 سلامت محوری
آینده نگری
 نوآوری
 عدالت
 حفظ کرامت انسانی

برنامه راهبردی دانشکده پرستاری ومامایی

چک لیست ارزیابی میزان تحقق اهداف دانشکده پرستاری و مامایی

آیین اخلاق پرستاری در جمهوری اسلامی ایران

مبانی اخلاق ، الزامات حرفه ای و شئون دانشجویی

منشور اخلاقی دانشجویان

منشور اخلاقی دانشکده پرستاری و مامایی